צוות ישראלי

יונתן שטרנברג

ראש תחום ניהול פרויקטים

צוות בינ"ל

סטיב גאלון

סמנכ"ל תפעול

מיטל הלל אברמוב

יועצת משפטית ומזכירת השותפות

פיטר מיקלסן

מנהל אקספלורציה

גיא שלום

חשב

קרן אהרוני

קשרי משקיעים

אלינור דוד

מנהלת משרד

צוות ישראלי

יונתן שטרנברג

ראש תחום ניהול פרויקטים

מיטל הלל אברמוב

יועצת משפטית ומזכירת השותפות

גיא שלום

חשב

קרן אהרוני

קשרי משקיעים

אלינור דוד

מנהלת משרד

צוות בינ"ל

סטיב גאלון

סמנכ"ל תפעול

פיטר מיקלסן

מנהל אקספלורציה