ישראל

עמית קורנהאוזר

סמנכ"ל כספים

יוסטון

סטיב גאלון

סמנכ"ל תפעול

יונתן שטרנברג

ראש תחום ניהול פרויקטים

פיטר מיקלסן

מנהל אקספלורציה

מיטל הלל אברמוב

יועצת משפטית ומזכירת השותפות

גיא שלום

חשב

אלינור דוד

מנהלת משרד

ישראל

עמית קורנהאוזר

סמנכ"ל כספים

יונתן שטרנברג

ראש תחום ניהול פרויקטים

מיטל הלל אברמוב

יועצת משפטית ומזכירת השותפות

גיא שלום

חשב

אלינור דוד

מנהלת משרד

יוסטון

סטיב גאלון

סמנכ"ל תפעול

פיטר מיקלסן

מנהל אקספלורציה