הנהלה בכירה

גדעון תדמור

יו"ר

חנן רייכמן

מנכ"ל

קובי כץ

סגן יו"ר

חנן וולף

משנה למנכ"ל

עמית קורנהאוזר

סמנכ"ל כספים

הנהלה בכירה

גדעון תדמור

יו"ר

חנן רייכמן

מנכ"ל

קובי כץ

סגן יו"ר

חנן וולף

משנה למנכ"ל

עמית קורנהאוזר

סמנכ"ל כספים