בלוק 7

קנדה

בנובמבר 2016 זכו שותפות נאוויטס וקבוצת דלק ברישיון אקספלורציה במים עמוקים בבלוק 7 הנמצא באזור Newfoundland and Labrador אשר במזרח קנדה, באגן ה-West Orphan. גודל הבלוק הוא כ-2000 קמ"ר.
קבוצת דלק מחזיקה ב-70% מהרישיון ונאוויטס מחזיקה ב-30% הנותרים והינה מפעילת הפרויקט. הרישיון ניתן בתמורה להתחייבות לפעילות בהיקף של כ-48 מיליון דולר קנדי על פני שש שנים.
על פי דוח שפרסמה ממשלת קנדה, פוטנציאל הגילויים באגן ה-West Orphan מגיע לכ-20 TCF גז טבעי 16 וכ-25.5 מיליארד חביות נפט.
נאוויטס רכשה סייסמיקה 2D על שטח הפרוספקט העיקרי. לאחר עיבוד ופיענוח המידע מיפתה נאוויטס פרוספקט בגודל של כ־400 קמ"ר בעל פוטנציאל של כ־1.2 מיליארד חביות נפט. נובל אנרג'י, Hess ו-BP, זכו בשלושת הבלוקים הצמודים לבלוק של נאוויטס והתחייבו לביצוע פעילות, ובכללה ביצוע קידוחי אקספלורציה, בהיקף כולל של כ-413 מיליון דולרים קנדיים.