צוות מקצועי > מרים דיצר

מרים דיצר

עו"ד, שוק ההון וניירות ערך

מרים משמשת כעורכת דין בנאוויטס פטרוליום, ועוסקת בעיקר בתחומי שוק ההון וניירות ערך של נאוויטס כשותפות מוגבלת ציבורית. במסגרת תפקידה, מרים עוסקת, בין היתר, בתשקיפים והנפקות ציבוריות של ניירות ערך של נאוויטס וחברות הבנות, אסיפות כלליות, ישיבות דירקטוריון וועדותיו, דוחות רבעוניים ותקופתיים, דיווחים מיידים לבורסה ולרשות ניירות ערך, תכנית אכיפה פנימית וכיוצ”ב.

טרם הצטרפותה לנאוויטס פטרוליום, עבדה מרים כעורכת דין במזכירות הקבוצה של קבוצת בזק וזאת לאחר התמחות במחלקת חברות ושוק ההון במשרד עו”ד מוביל. 

למרים תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר אילן והיא חברה בלשכת עורכי הדין בישראל.

דילוג לתוכן